ÁSZF – Oszkár bolt Általános Szerződési Feltételek

Hiv. szám: OSZBÁSZF/2020-1
Letölthető és nyomtatható formátumban itt éred el: https://box.oszkar.com/boltdoksik/aszf202007.pdf
 1. Általános rendelkezések, a szerződés létrejötte
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Oszkar.com telekocsi Kft. (továbbiakban Szolgáltató), tulajdonában és üzemeltetésében levő bolt.oszkar.com weboldalon (továbbiakban: Honlap) internetes áruház (Oszkár bolt) és a szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó vagy Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit, a weboldal működésével/használatával kapcsolatos információkat, valamint a megrendelési folyamatokkal kapcsolatos tájékoztatásokat tartalmaz.

Az oldal megtekintésével és böngészésével létrejött jogviszony mellett, megrendelés elküldése esetén keletkezik egy adásvételi (kiszállítás esetén egy szállítási) szerződés is a Felhasználó és a Szolgáltató között, mely jogviszonyra a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

A megrendelés elküldésével a Megrendelő kinyilvánítja, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF tartalmi elemeit, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A Felhasználó a vásárlást intézheti regisztrációval vagy anélkül.
A Regisztráció vagy Vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal majd az azt követő kötelező hozzájáruló nyilatkozatok megtételét követően a Felhasználó és az Oszkar.com telekocsi Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződést attól az időponttól kezdve kell érvényesen létrejöttnek és hatályosnak tekinteni, amikor a Felhasználó az Oszkár boltban sikeresen vásárolt és/vagy regisztrációt hajtott végre. A regisztráció szükséges feltétele az ÁSZF és annak mellékletei, az Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat, a Cookie Szabályzat elfogadása és a kötelező személyes adatkezelési hozzájárulások megtétele.
Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et az Oszkár bolt Felhasználóinak és Megrendelőinek előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatás a Honlapon való közzététellel valósul meg, a módosított ÁSZF hatályba lépésével egyidőben. Amennyiben a Felhasználó vagy Megrendelő az ÁSZF módosításaival nem ért egyet, regisztrációjának törlését a shop@oszkar.com email címen tudja kérni. A folyamatban lévő megrendelésre mindig a megrendelés pillanatában hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.
 1. A szolgáltató adatai:
Név: Oszkar.com telekocsi Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 67.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 67.
Személyes átvételi pont (vásárlás nem lehetséges): 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 67.
E-mail cím, ügyfélszolgálat elérhetősége: shop@oszkar.com
Telefonszám: +36 1/6333-696
Web: https://bolt.oszkar.com
Kapcsolattartók neve: Finta Krisztina, Vig Róbert, Dobos Edina
Adószám: 24064253-2-41
Közösségi adószám: HU24064253
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-988724
Bejegyző Bíróság: Budapest Fővárosi Cégbíróság
Kamarai regisztrációs szám: BU24064253
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma: XIII/14301/2020/B
Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 12010628-01510671-00100000
Tárhelyszolgáltató: Linode,
LLC 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A Galloway, NJ 08205, United States support@linode.com
 1. A megrendelés
3.1. A megvásárolható termékek az internetes áruházban találhatóak, lényeges tulajdonságaikat, jellemzőiket és a használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét árucikkek információs oldalán lehet megismerni.
Amennyiben a Felhasználónak az áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon megtalálhatónál több információra lenne szüksége, a 2. pontban jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén tegye fel a Szolgáltatónak.
3.2. A vételár minden esetben a konkrét árucikk információs adatlapján található, magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót tartalmazza, tehát bruttó összeg. A vételár a szállítási költséget nem foglalja magában. A Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.
A Szolgáltató a vételár megváltoztatásának jogát fenntartja, ennek hatályba lépése a weboldalra való kikerülés pillanata. Az árváltozás a már előzőleg megrendelt termékeket nem érinti.
Hibás vételár feltüntetése esetén a Szolgáltató nem köteles a megrendelt pl. 0 vagy 1 Ft-os vételáron teljesíteni a megrendelést, hanem felajánlhatja a Megrendelőnek a helyes áron való szállítást, aki ha ezt nem fogadja el, elállhat vásárlási szándékától.
3.3. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő az összes szükséges mezőt kitölti. Ha a Megrendelő hiányosan tölti ki a mezőket, hibaüzenetet kap.
A Szolgáltatót a tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból keletkező szállítási vagy egyéb késedelmek, hibák és problémák semminemű felelősség nem terheli.
3.4. Megrendelés leadására az Oszkar.com Telekocsi Kft. által üzemeltetett, https://bolt.oszkar.com oldalon, a Kosár segítségével van lehetősége a Felhasználónak.
A Felhasználó az egyes termékeket a “Kosárba” gomb használatával tudja a Kosarába helyezni. Az egyes árucikkekből maximum 3 db rendelhető egy leadott rendelés alkalmával.
A Kosár tartalmát a jobb oldalon található kosár ikonra kattintva tudja a Felhasználó módosítani (a + és – jelek segítségével), vagy törölni (az X segítségével).
Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmát véglegesítette, a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva tud bejelentkezni vagy megadni számlázási adatait és regisztrálni.
A “Tovább” gombra kattintva a Felhasználó megadhatja szállítási adatait, amennyiben azok eltérőek a számlázási adatoktól. Ezen az oldalon a “Tovább” gombra kattintva a Felhasználó áttekintheti a megrendelt termékek listáját, és választhat a felajánlott átvételi módok közül.
A megrendelés leadása a “Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesíthető.
A megrendelés elküldése, vagyis a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 1. Adatbeviteli hibák javítása
A Felhasználónak a rendelés elküldéséig a rendelés bármely szakaszában lehetősége van a bevitt adatokat (számlázási és szállítási adatok) és a kosár tartalmát módosítani/törölni. A megrendelés utáni adatmódosításokkal kapcsolatban az 5.4-es, a 6.4-es és a 6.6-os bekezdések az irányadóak.
 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazoló email
5.1. A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a rendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk és adatok), a megrendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék felsorolását, mennyiségét, árát, a szállítási költséget és módot és a fizetendő végösszeget, valamint a fizetési módokkal kapcsolatos információkat. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett és kifizetésre vár.
5.2. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Megrendelő között. A Szolgáltatónak jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben a Megrendelő több alkalommal is szerződésszegést követ el.
5.3. A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
5.4. Ha a Megrendelő a visszaigazoló emailben hibát vesz észre, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 1. Fizetési és szállítási feltételek
6.1.1. A Felhasználó a fizetési és a csomagátvételi módokról és a díjakról a “Kapcsolat” menüpont alatt tájékozódhat: https://bolt.oszkar.com/kapcsolat/
6.1.2. Szolgáltató kizárólag Magyarország területére vállalja a postázást, külföldi címre nincs lehetőség kiszállítást kérni.
6.2. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezik, hogy a Szolgáltató a törvényi kötelezettségének eleget téve, számlát állítson ki neki a megrendelt termékeket érintő befizetés után, a Felhasználó által megadott adatok felhasználásával. A Szolgáltató a számlát a megrendelt termékek átadásával egyidőben juttatja el a Megrendelőhöz.
6.3. A Megrendelőnek a megrendelés elküldésétől számítva 10 nap áll rendelkezésére, hogy átutalja a Szolgáltató részére a megrendelés végösszegét. Az utalási adatokat és a végösszeget a megrendelést összesítő képernyő és a visszaigazoló email (“Rendelésed kifizetésre vár” tárgyú email) is tartalmazza. A Szolgáltató a 11. napon törli a rendelést a rendszeréből. A törlésről a Szolgáltató emailben értesíti a Megrendelőt.
6.4. A postaköltséget a Megrendelő viseli (kivéve ingyenes szállítás lásd: 6.5.), a fuvardíj (ami a rendelés méretétől és súlyától függ) a megrendelést összesítő képernyőn és a visszaigazoló emailben (“Rendelésed kifizetésre vár” tárgyú email) is feltüntetésre kerül.
Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhozszállítása ingyenes. Amennyiben a Megrendelő a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elpostázott csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. (Rendelések tehát a “Juhúúú – Összekészítettük a rendelésedet” tárgyú email kiérkezéséig összevonhatóak).
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja, a módosítás az internetes áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás az előzőleg megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
6.5. Lehetőség van a bolt.oszkar.com oldalon feltüntetett bruttó összeg felett ingyenes szállítást is igénybe venni, ebben az esetben a Szolgáltató fizeti ki a postaköltséget, a Megrendelőt a szállítással kapcsolatban nem terheli költség. Az ingyenes kiszállítási lehetőség a megrendelést összesítő képernyőn és a visszaigazoló emailben (“Rendelésed kifizetésre vár” tárgyú email) is feltüntetésre kerül.
6.6. A megrendelt termékek munkanapokon (hétfőtől péntekig), 9 és 17 óra között személyesen is átvehetőek az irodánkban: 1133 Budapest, Hegedűs Gy. u. 67. címen. A Megrendelő köteles a személyes átvételt a Megrendelés során jelezni.
A Megrendelő a rendelés leadása után, de a megrendelés kifizetés előtt jelzheti a Szolgáltató felé, hogy postai kézbesítés helyett személyesen venné át a megrendelt termékeket. Amennyiben erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató módosítja az átvétel adatait. Az átvétel módja a Megrendelés kifizetése után már nem módosítható.
Személyes átvételre a “Juhúúú – Összekészítettük a rendelésedet” tárgyú email után 30 napon belül van lehetőség.
Az átvevőhelyen a Szolgáltató nem értékesít terméket, így ott nincs lehetőség vásárlásra.
 1. Elállási jog és a jog gyakorlásának menete (kizárólag természetes személy esetén)
7.1. Az Oszkár bolt internetes áruház vásárlóit megilleti a vásárlástól való elállás joga, amennyiben a Megrendelő természetes személy. Az elállási jogot a termék kézhezvételétől 14 napon belül lehet gyakorolni és az elállási szándékot írásban (emailben vagy postai úton) köteles jelezni a Megrendelő a Szolgáltató felé, az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén. A Megrendelő a szerződés megkötése (megrendelés) és a termékek átvételének napja között is gyakorolhatja az elállási jogot.
A Szolgáltató emailben köteles az elállási jog visszaigazolását megtenni, de a Megrendelő felelőssége, hogy bizonyítani tudja, hogy emailben vagy postai úton (ajánlott küldeményként) a 14 napos határidő lejárta előtt jelezte a Szolgáltató felé, hogy él az elállási jogával.
7.2. Elállás esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legalább az elállás bejelentését követő 14 napon belül a terméket (termékeket) visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Megrendelő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (hitelt érdemlően tudja igazolni, hogy postára adta vagy átadta az általa rendelt futárszolgálatnak) a terméket. A visszaküldés költségeit a Megrendelő köteles állni. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.
Amennyiben a Megrendelő egyáltalán nem vagy nem a megszabott határidőn belül juttatja vissza a Szolgáltató részére a terméket, úgy kell tekinteni, hogy az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni.
7.3. A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha felszámításra került) legkésőbb a termék Szolgáltatóhoz való megérkezést követő 14 napon belül téríti vissza a Szolgáltató a Megrendelő részére. A visszatérítés vonatkozik a kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a Megrendelő nem élt elállási jogával. A Szolgáltató a vételárat a termék visszaszolgáltatásáig visszatarthatja.
7.4. Az Oszkár bolt internetes áruház kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt és tiszta termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Megrendelő részére megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő visszaszolgáltatásából eredő kárai megtérítését.
7.5. Amennyiben a Megrendelő nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát vagy elállási jogot a fent meghatározott okokból nem közölhet, úgy a Szolgáltató a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a Megrendelő részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a Megrendelőt terhelik.
7.6. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
7.7. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeink egyikén! Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR
 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság
Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint készült.
8.1. Kellékszavatosság
8.1.1. A Megrendelő hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
8.1.2. Választása szerint – a Megrendelő az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
8.1.3. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
8.1.4. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
8.1.5. A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.1.6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
8.2. Termékszavatosság
8.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.2.2. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
8.2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.2.4. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
8.2.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.
8.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
8.2.7. A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 1. Felelősség
9.1. Az Oszkár bolt weboldalán található információk jóhiszeműen kerültek feltüntetésre, tájékoztató célt szolgálnak, a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az információk pontosságáért, teljességéért. Előfordulhatnak elírások, téves ármegjelölések. Ezekben az esetekben a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy elálljon a rendelés teljesítésétől és a szerződés megkötésétől.
9.2. A Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri és elfogadja az internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményre és a lehetséges hibákra.
9.3. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre az interneten küldött és fogadott bármilyen adat meg nem érkezése vagy véletlenszerű megváltozása miatt.
9.4. A Szolgáltató nem vonható felelősségre az internetes hálózat hibáival kapcsolatban, ami esetlegesen megakadályozhatja a weboldal normál működését és a vásárlást vagy a kommunikációs hálózat bármely vételi eszközén keletkezett károkért.
9.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget bármilyen adat elvesztéséért, legyen szó nem ajánlottan vagy tértivevényes feladott küldeményről, vagy emailről.
9.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházhoz kapcsolódó bármelyik szoftver működéséért, programhibáért, rendkívüli eseményért vagy technikai hiba következményeiért.
9.7. A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami az Oszkár bolt áruházhoz való csatlakozása, vagy megtekintése miatt következett be.
9.8. A Felhasználó teljeskörű és korlátlan felelősséggel tartozik az Oszkár bolt használata közben tanúsított magatartásáért, a más személy személyes adatainak megadásából, illetve az Oszkár boltban történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
9.9. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.10. Amennyiben a Felhasználó a https://bolt.oszkar.com oldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
9.11. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő nem rendeltetésszerűen használja a megrendelt termékeket.
9.12. A Szolgáltató a termékekről leadható értékeléseket mindig moderálás után teszi közzé az oldalon. Amennyiben a valósággal nem egyező, mások jogait sértő, kéretlen tartalmakat magában foglaló, trágár kifejezéseket tartalmazó értékelés érkezik a Felhasználó részéről, a Szolgáltatónak jogában áll megtagadni az értékelés közzétételét.
 1. Szerzői jog
10.1. A https://bolt.oszkar.com weboldalon található minden tartalom (szöveg, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, védjegy, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a webáruház üzemeltetőjét illetik meg, ezeket a jogokat a Szolgáltató fenntartja. Különösen tilos az internetes áruházból letöltött tartalmat a vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Szolgáltató szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. Az internetes áruház használatával a Felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (az ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére, a kár mértékének külön bizonyítása nélkül is.
10.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki az internetes áruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Felhasználó vagy Megrendelő rovására elkövetett jogsértés miatt.
10.3. Magáncélú másolat készítésén és rendeltetésszerű weboldalhasználaton túlmenően a Felhasználónak kötelessége előzetes írásbeli engedélyt kérni a Szolgáltatótól, ha a https://bolt.oszkar.com oldalon található szellemi alkotások valamelyikét egyéb formában – adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – szeretné hasznosítani. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a 10.1.-es pontban is említett elemek nem hasznosíthatóak.
 1. Panaszügyintézés, jogorvoslati lehetőségek
11.1. A Megrendelő panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken. Az Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben a panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.
11.2. A Szolgáltatóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közötti megállapodással intézhetők. Amennyiben a felek közötti jogvita békés úton nem rendeződik, a Megrendelő számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak fenn:
11.2.1. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó területileg illetékes járási hivatalokhoz. Járási hivatalok elérhetőségei: jarasinfo.gov.hu
11.2.2. Bírósági eljárást kezdeményezhet
11.2.3. Békéltető testülethez fordulhat.
A Felhasználó lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testületek listája és elérhetőségeik az alábbi linken találhatóak: http://bekeltet.hu/
11.3. Jogszabályi kötelezésre Szolgáltató vállalja az alternatív vitarendezési fórum igénybevételét a fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 1. Egyéb rendelkezések
12.1. Jelen ÁFF-re és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásra a magyar jog irányadó.
12.2. A Szolgáltató az internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

Budapest, 2020.07.22.